Dzień dobry.
Od września 2022 roku przechodzę na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam 57 lat, 25 lat pracy oraz 31 lat okresów składowych i nieskładkowych(szkoła podstawowa).Proszę o informację, czy należy mi się odprawa.Jeżeli tak, to w wysokości dwu, czy trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Pozdrawiam

Kwestie związane z prawem do odprawy emerytalnej czy jej wysokością są związane ze stosunkiem pracy, dlatego proponuję zwrócić się z pytaniami w tej sprawie do pracodawcy. Te zagadnienia nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Anna Sobańska-Waćko
29 czerwca 2022 12:24