Uprzejmie proszę o poradę. Dzień dobry. Moja koleżanka ma następującą sytuację. Jest na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. W dniu 4 września 2022 ukończy 60 lat.

Pracuje obecnie w firmie, poza szkolnictwem, i ma umowę o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2022. Koleżanka chce zakończyć tę umowę zgodnie z terminem 31.8.2022. Następnie poczekać 3 dni i złożyć wniosek o emeryturę. Potem chce podpisać z firmą nową umowę od 5 września, nie chce robić zamieszania z wypowiedzeniami. W przepisach emerytalnych jest,z e należy zakończyć umowę o pracę. Czy jeśli koleżanka na dzień 60. urodzin nie będzie nigdzie pracować, może złożyć wniosek o przejście na emeryturę? Czy daty 4 - wniosek /5 nowa umowa – września wyliczxamy dobrze?
Z góry dziękujemy za pomoc.

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury można złożyć w każdym czasie, najlepiej nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia (czyli warunek rozwiązania stosunku pracy, osiągnięcie wieku emerytalnego),
- dniem, w którym ubezpieczony zamierza przejść na emeryturę.

Emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny – czyli w tym przypadku od 4 września.
Jeżeli emerytura ma być wypłacona od dnia spełnienia warunku wiekowego (od 4 września), to w dniu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego dana osoba nie może pozostawać w stosunku pracy.
Jeśli zatem umowa o pracę wygasa 31 sierpnia, to kolejną można zawrzeć najwcześniej po dacie ukończenia wieku emerytalnego, czyli w tym przypadku – po 4 września.
Szczegółowych informacji o warunkach nabycia prawa do emerytury powszechnej oraz trybie w jakim można złożyć wniosek można uzyskać na Salach Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS. Zachęcam do skorzystania z porad naszych doradców emerytalnych, którzy z pewnością rozwieją wszystkie wątpliwości.

Anna Sobańska-Waćko
29 czerwca 2022 06:22