Dzień dobry
Mam 33 lata stażu pracy w szkole.Od 27.10.2022 r. zamierzam przejść na Kompensacyjne Świadczenie Emerytalne ( spełniam warunki,).Czy w moim przypadku mogę złożyć wniosek do ZUS już pod koniec września czy lepiej na początku października a kilka dni później po 27. 10 2022r. dostarczyć ostatnie otrzymane świadectwo pracy?
Proszę o odpowiedź.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełni Pani wszystkie warunki do uzyskania świadczenia (przypominam, że chodzi o warunki stażowe, wieku oraz rozwiązania stosunku pracy na swój wniosek),
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy założeniu, że na dzień 27 października spełni Pani warunek wieku oraz warunki stażowe i w tej dacie nie będzie już Pani w stosunku pracy, to niezależnie od tego, czy wniosek złoży Pani pod koniec września czy w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone na dzień, w którym spełni Pani wszystkie warunki – czyli na 27 października. Złożenie wniosku we wrześniu nie będzie miało wpływu ani na datę przyznania prawa do świadczenia, ani na jego wysokość, ponieważ w przypadku nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych istotna jest data spełnienia wszystkich warunków.
Przyznanie prawa do świadczenia od 27 października oznacza, że otrzyma Pani proporcjonalnie świadczenie za część miesiąca – od daty nabycia prawa do świadczenia. Nie ma tutaj znaczenia, czy wniosek złoży Pani wcześniej, a później w październiku dostarczy świadectwo pracy, czy też złoży Pani komplet dokumentów np. 30 października.

Anna Sobańska-Waćko
27 czerwca 2022 07:18