Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź w następującej sprawie. Złożyłam wypowiedzenie 30 maja i przechodzę od 1 września na nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne. Nigdzie indziej nie pracuję poza moją macierzystą szkołą, jest to jedyny stosunek pracy.
Czy mogę w wakacje pracowac na umowę-zlecenie i umowę o dzieło? Czy dobrze rozumiem, że umowa zlecenie i o dzieło nie jest stosunkiem pracy i nie ma związku z nśk?
Z góry dziękuję za pomoc.

Prawo do świadczenia przysługuje jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej aktywności zarobkowej, która podlega ubezpieczeniom społecznym.
Ostatnim tytułem do ubezpieczeń społecznych przed nabyciem prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, zawarty z jednostką, o której mowa w ustawie.
To oznacza, że nauczyciel, który stara się o świadczenie kompensacyjne, a pracuje w kilku miejscach, musi rozwiązać wszystkie swoje umowy, bez względu na ich charakter, miejsce wykonywania i wymiar czasu pracy – najpóźniej w dniu, w którym rozwiąże stosunek pracy na stanowisku nauczyciela. Ta zasada dotyczy wszystkich aktywności, które rodzą obowiązek ubezpieczeń społecznych – a wiec np. umowa o pracę, umowa zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej.
Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zatem, jeśli Pani stosunek pracy nadal trwa i zostanie rozwiązany z końcem sierpnia, to nie ma przeszkód, aby podczas wakacji podjęła Pani dodatkową aktywność zarobkową, np. na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Należy jednak pamiętać o tym, aby umowa zlecenie została rozwiązana najpóźniej w dniu, w którym ustaje Pani stosunek pracy.

Anna Sobańska-Waćko
20 czerwca 2022 09:24