Pracuję w szkole od 39 lat. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Zawsze pracowalam na pelnym etacie. Chciałabym wiedzieć czy pracować jeszcze dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego czy skorzystać z świadczenia kompensacyjnego. Jaki wybór będzie oznaczał wyższą emeryturę? Proszę o informację. Pozdrawiam

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Pozwalają na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej w charakterze nauczyciela, bez konieczności pracy do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Dla nauczycieli, którzy nie skorzystają z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, przepisy przewidują rekompensatę z tytułu pracy w szczególnym charakterze.
Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Rekompensata jest doliczana do kapitału początkowego, co wpływa korzystnie na wysokość emerytury powszechnej.
Nauczyciel, który skorzysta z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie spełni jednego z przytoczonych powyżej warunków i nie przysługuje mu rekompensata.
Dodatkowo, osobom, które kontynuują pracę, co miesiąc zwiększa się stan składek, zapisanych na koncie emerytalnym – ponieważ co miesiąc pracodawca odprowadza za nie składkę emerytalną. To zaś przekłada się na wysokość emerytury powszechnej.
Zachęcam Panią do skorzystania z możliwości wyliczenia prognozowanej emerytury powszechnej – mogą to zrobić nasi doradcy emerytalni w każdej jednostce ZUS, na Sali Obsługi Klientów.
Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS.
Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach
w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.
Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.
Prognozowaną wysokość świadczenia można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym,
w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.

Anna Sobańska-Waćko
17 czerwca 2022 11:11