Rozwiązałam stosunek pracy w szkole za wypowiedzeniem, którego okres upłynie 31.08.2022 r. Posiadam okres składkowy i nieskładkowy ponad 34 lata, w tym okres pracy nauczycielskiej 27 lat. Wiek 55 lat ukończę w 2023 r. Jeśli po ustaniu stosunku pracy z dniem 31.08.22 r. nie podejmę żadnej pracy zarobkowej, to czy będę mogła otrzymać NŚK w 2023 r. po osiągnięciu wymaganego wieku? Analiza odpowiedzi na tej stronie oraz informacji i przykładów na stronie ZUS potwierdzają, że będę mogła skorzystać z NŚK po osiągnięciu wymaganego wieku ( 55 lat w 2023 r.). Dopytuję dla pewności czy warunek wieku nie musi być spełniony przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Aby uzyskać uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, musi Pani spełnić trzy warunki:
- osiągnąć wiek – kobieta 55 lat do końca 2024 r.,
- mieć co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiązać na swój wniosek stosunek pracy (lub wygaśnie on w określonych w ustawie okolicznościach).

Prawo do świadczenia przysługuje, jeśli wnioskodawca – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Oznacza to, że stosunek pracy może Pani rozwiązać wcześniej przed ukończeniem wieku 55 lat. Jednak uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uzyska Pani dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich warunków, w tym warunku ukończenia wieku 55 lat, w 2023r.
Kolejność, w jakiej spełni Pani warunek wiekowy oraz warunek rozwiązania stosunku pracy nie ma tutaj znaczenia.

Anna Sobańska-Waćko
17 czerwca 2022 11:10