01.08.b.r. osiągnę staż 36 lat pracy , w tym 35 lat w szkolnictwie. W czerwcu ukończę lat 56. Od 01.09. b.r. zaproponowano mi pełny etat w nowej placówce, zgodnie z ostatnio zdobytymi kwalifikacjami ( w dotychczasowej szkole zaplanowano mi w projekcie etat łączący 2 przedmioty, 2 kółka i uzupełnienie w bibliotece), jednak ze względów organizacyjnych nowej dla mnie placówki, mogę tam zostać przyjęta na razie na rok (01.09.22-31.08.23), z ewentualną możliwością przedłużenia umowy. Prawnik doradził mi "rozwiązanie umowy ze względu na oczekiwaną odprawę emerytalną" (? nigdzie na razie nie spotkałam się z takim sformułowaniem))- tj przejście na NŚK. Wśród dotychczasowych odpowiedzi tutaj doczytałam m.in. o możliwości zawieszenia przyznanego NŚK, by podjąć jednak pracę w szkolnictwie. Pytanie : kiedy najkorzystniej będzie mi złożyć wniosek do ZUS, by zdążyć przyznane (widzę, że do spełnienia warunków brakuje mi rozwiązanie umowy – zatrudniona jestem na tzw. mianowaniu – czas nieokreślony) NŚK zawiesić tak, by podpisać nową umowę 01.09. b.r.? Z innych tu odpowiedzi Państwa wnioskuję, że po wygaśnięciu tej rocznej nowej umowy zgłaszam do ZUS, że nie pracuję w szkolnictwie i "odwieszam" NŚK? Czy mogę się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnym brakiem przedłużenia nowej umowy oraz by teraz otrzymać odprawę w dotychczasowym miejscu pracy? Czy też w przypadku rozwiązania umowy w obecnym miejscu (za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron) mogę dopiero za rok po wygaśnięciu nowej umowy złożyć wniosek o NŚK? Co będzie bardziej korzystne? Decyzję rozważam dopiero teraz, gdyż wróciłam z rocznego urlopu zdrowotnego i dopiero w ub. tygodniu dostałam do podpisania decyzję/zgodę na zmianę stanowiska na : nauczyciel/nauczyciel bibliotekarz, oraz dopytałam dyrekcje o konkretnie zaplanowane dla mnie 20 godzin etatu od września.

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, należy łącznie spełnić wszystkie warunki:
- warunek ukończenia wieku,
- warunek wymaganego stażu pracy,
- warunek wymaganego stażu pracy w charakterze nauczyciela,
- warunek rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nauczyciel musi na własny wniosek rozwiązać stosunek pracy.
Jeżeli np. na Pani wniosek zostanie rozwiązany obecny stosunek pracy i przed zawarciem nowej umowy z nowym pracodawcą wystąpi Pani z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to uzyska Pani prawo do świadczenia, zakładając, że spełnia Pani określone warunki stażowe.

Jeśli natomiast po rozwiązaniu na Pani wniosek obecnego stosunku pracy, nie wystąpi Pani z wnioskiem o NSK, podejmie Pani nowe zatrudnienie w charakterze nauczyciela na czas określony, a to nowe zatrudnienie ustanie po danym okresie, na jaki zostało zawarte – to wówczas nie spełni Pani opisanego wcześniej warunku rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela. W takim przypadku nie będzie Pani miała prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jeśli natomiast ten nowy stosunek pracy zostanie rozwiązany na Pani wniosek – to nie będzie przeszkód, aby przyznać wówczas przyznać Pani prawo do świadczenia (oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków).

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje zawieszone w przypadku nawiązania stosunku pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy.

Każda osoba, która pobiera nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i zamierza podjąć pracę zarobkową, powinna zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie oraz o wysokości przychodu. Można to zrobić np. na formularzu ZUS EROP – oświadczenie o osiąganiu przychodu.
Kwestie odpraw emerytalnych czy innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ustalania prawa do tego rodzaju świadczeń uprawniony jest pracodawca – proponuje zatem w tych sprawach zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy.

Anna Sobańska-Waćko
17 czerwca 2022 07:54