Dzień dobry, zwracam się do Państwa z następującym pytaniem.
Od 1.09. 2022 r. zamierzam przejść na NŚK ( spełniam wymogi formalne). Czy w związku z tym mogę otrzymywać comiesięczną rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach? Spełniam następujące wymagania, byłam i jestem pracownikiem pedagogicznym , zatrudnionym w pełnym wymiarze, przed 1 stycznia 2009 r. pracowałam w szczególnych warunkach przez 16 lat.
Z góry dziękuję za informację.
Maria

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Rekompensata jest doliczana tylko do emerytury powszechnej.
Jeżeli skorzysta Pani z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to nie spełni Pani jednego z przytoczonych powyżej warunków i rekompensata nie będzie Pani przysługiwała.

Anna Sobańska-Waćko
17 czerwca 2022 07:55