Dzień dobry. Przechodzę na nauczycielkie świadczenie kompensacyjne. Za dwa lata 2024 kończę 60 lat w dniu 21 maja. Uprzejmie proszę o odpowiedź w sprawie dat. Z góry dziękuję za pomoc.
1. Nśk będzie mi przysługiwało do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli jak rozumiem do 20 maja 2024. Czy nśk w maju 2024 za ostatni miesiac przed 60 rż. będzie pomniejszone?
2. Podobno 1 czerwca następuje oficjalne przeliczenie waloryzacji emerytur. Rozmiem, ze bardziej opłacalne jest zlozenie wniosku o emeryturę dopiero 1 czerwca, nie w maju?
3. Jeżeli skończę nśk 20 maja 2024, a na emeryturę przejdę jakby 1 czerwca /wniosek/, czy ta luka czasowa kilkunastu nie ma skutków prawnych – zakaz / utrata czegoś prawnego?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (NSK) przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta jest zawarta w decyzji przyznającej to świadczenie.
Z chwilą ustania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego następuje wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. W kwestii uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po wyrejestrowaniu należy kontaktować się z NFZ – te zagadnienia nie należą do właściwości ZUS.
Za miesiąc, w którym świadczeniobiorca kończy powszechny wiek emerytalny, NSK przysługuje w wysokości proporcjonalnej do części miesiąca, za którą prawo do świadczenia przysługuje.
Zatem w Pani przypadku, jeśli wiek emerytalny osiągnie Pani 21 maja 2024 r., to NSK będzie przysługiwało do 20 maja, a ostatnia wypłata tego świadczenia będzie obliczona proporcjonalnie za 20 dni maja.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wypełniony wniosek można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym spełni Pani warunki niezbędne do uzyskania emerytury – a więc nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku prawo do emerytury przyznamy od daty ukończenia wieku emerytalnego i zachowa Pani zarówno ciągłość w wypłacie świadczeń jak i w ubezpieczeniu zdrowotnym.
Podstawę obliczenia emerytury powszechnej stanowi suma:
- zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Przy wyliczaniu podstawy emerytury są brane pod uwagę wszystkie składki zarejestrowane na koncie emerytalnym do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego przysługuje wypłata emerytury.
Zapisane na koncie i subkoncie kwoty, w tym również kapitał początkowy, podlegają przede wszystkim waloryzacjom (podwyżkom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na koncie i subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzamy waloryzację, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.
Jednak nie wszystkie kwoty zapisane na koncie i subkoncie możemy objąć waloryzacją roczną. W związku z tym przeprowadzamy jeszcze waloryzację kwartalną. Obejmuje ona odrębnie zwaloryzowane składki i kapitał początkowy na koncie oraz środki na subkoncie. Waloryzacja kwartalna obejmuje składki zewidencjonowane po 31 stycznia roku, za który przeprowadziliśmy ostatnią waloryzację roczną.
Przed 2020 rokiem, osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, jako ostatnią miały uwzględnioną waloryzację roczną, bez kwartalnych waloryzacji składek zaewidencjonowanych po 31 stycznia danego roku.
Począwszy od 2020 roku, wprowadzone zostały nowe przepisy, dotyczące tzw. emerytur czerwcowych. Obecnie osobom, które nabywają prawo do emerytury w miesiącu czerwcu, ZUS wylicza wysokość emerytury w dwóch wariantach, i wybiera ten, który jest dla ubezpieczonego korzystniejszy.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu w jaki są przeprowadzane waloryzacje oraz wariantowania obliczenia wysokości tzw. emerytur czerwcowych są dostępne na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/emerytura-w-wieku-powszechnym.
Wysokość emerytury zależy od wielu różnych czynników, w tym w szczególności od wysokości kapitału początkowego, składek zapisanych na koncie ubezpieczonego, daty przejścia na emeryturę, dalszego trwania życia. Wysokość emerytury to wartość bardzo indywidualna, dla każdej osoby inna, ponieważ sytuacja każdej osoby, jej historia zawodowa i ubezpieczeniowa są inne.
Zachęcam Panią do wizyty w ZUS, gdzie nasi doradcy emerytalni wyjaśnią wszystkie wątpliwości dotyczące emerytury.
Doradca może także wyliczyć prognozowaną emeryturę przy pomocy kalkulatora emerytalnego, na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS.
Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy.
E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu.
Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta. Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.
Prognozowaną wysokość emerytury można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.

Anna Sobańska-Waćko
17 czerwca 2022 07:57