Czy jeżeli będąc na NŚK założę działalność gospodarczą, to czy będę mogła skorzystać z tzw. sanatorium ZUS?

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej jest adresowany dla osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że po rehabilitacji ta zdolność zostanie odzyskana. Aby skorzystać z rehabilitacji, należy spełnić jeden z poniższych warunków:
- podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu aktywności zawodowej, w tym także z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
W przypadku pobierania świadczenia kompensacyjnego i prowadzenia działalności gospodarczej, z działalności osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz może dobrowolnie podlegać chorobowemu. Oczywiście ubezpieczenie zdrowotne też jest obowiązkowe. Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom łączy się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia.
Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadza przynajmniej jedną składkę na ubezpieczenia społeczne, spełnia jeden z przytoczonych powyżej warunków, może więc skorzystać z rehabilitacji leczniczej. W takim przypadku pobieranie świadczenia kompensacyjnego nie stoi na przeszkodzie.

Anna Sobańska-Waćko
13 czerwca 2022 12:40