Dzień dobry.
Mam pytanie w następującej kwestii.
Czy nauczyciel mający 56 lat i przez cztery lata będący na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo, po uzyskaniu pełnego wieku emerytalnego, ubiegać się o rekompensatę do emerytury?

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Rekompensata jest doliczana do emerytury powszechnej tylko w takich przypadkach, gdy dana osoba nie ma ustalonego prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Jeżeli skorzysta Pani z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to nie spełni Pani jednego z przytoczonych powyżej warunków i rekompensata nie będzie Pani przysługiwała.

Anna Sobańska-Waćko
10 czerwca 2022 07:49