Dzień dobry. 29 stycznia skończyłam 60 lat. Wiem, że data złożenia wniosku o emeryturę ma wpływ na jej wysokość. Doradzono mi, abym złożyła wniosek na początku sierpnia, a 30 sierpnia rozwiązała umowę o pracę i dostarczyła w tym dniu świadectwo pracy do ZUS. Zastanawiam się, czy nie byłoby dla mnie korzystniej złożyć wniosek 29 lub 30 sierpnia razem ze świadectwem. Będę wtedy o miesiąc starsza. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury uwzględnimy:
- zwaloryzowany kapitał początkowy,
- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać emeryturę,
- w przypadku osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).
Do obliczenia emerytury powszechnej uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego.

Podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez średnie dalsze trwanie życia, obowiązujące w dacie złożenia wniosku o emeryturę. Przy ustalaniu średniego dalszego trwania życia uwzględnimy Pani wiek, jaki ukończyła Pani w dacie złożenia wniosku, z dokładnością do miesiąca.
Zatem, w Pani konkretnym przypadku (ukończenie wieku 60 lat w dniu 29 stycznia 2022 r.), jeśli złoży Pani wniosek na początku sierpnia 2022 r., to do obliczeń przyjmiemy dalsze trwanie życia dla osoby która ukończyła 60 lat i 6 miesięcy: 234,4 miesięcy. Natomiast jeśli złoży Pani wniosek pomiędzy 29 sierpnia a 28 września – to do obliczeń przyjmiemy wskaźnik dla osoby która ukończyła 60 lat i 7 miesięcy: 233,7 miesięcy.

Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku (do 31 marca) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim. Tablice te są podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
Co do zasady, korzystamy z tablicy trwania życia, która obowiązuje w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – dotyczy on tych osób, które decydują się na wydłużenie aktywności zawodowej. Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny przed zgłoszeniem wniosku i obowiązywała wtedy inna tablica trwania życia, ma prawo do skorzystania z wariantowania tablicy średniego dalszego trwania życia. To oznacza, że przy obliczaniu wysokości emerytury w takim przypadku weźmiemy pod uwagę tę tablicę, która będzie korzystniejsza. Możliwe więc, że zastosujemy tablicę trwania życia obowiązującą w dniu, w którym dana osoba osiągnęła wiek emerytalny – jeśli ta tablica będzie korzystniejsza od tej, która będzie obowiązywała w dacie złożenia wniosku o emeryturę.

Zachęcam Panią do wizyty w ZUS, gdzie nasi doradcy emerytalni wyjaśnią wszystkie wątpliwości dotyczące emerytury.
Doradca może także wyliczyć prognozowaną emeryturę przy pomocy kalkulatora emerytalnego, na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Anna Sobańska-Waćko
10 czerwca 2022 07:52