Dzień dobry. Czy w czasie pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego składki emerytalne na koncie są waloryzowane do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego? Dziękuję.

Kapitał emerytalny – czyli kapitał początkowy oraz składki emerytalne – zapisany na koncie ubezpieczonego i na subkoncie, cały czas podlega waloryzacjom, zarówno rocznym jak i kwartalnym, aż do przejścia na emeryturę powszechną. Fakt pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ma wpływu ani na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego, ani na jego waloryzacje. Zwaloryzowany kapitał emerytalny będzie podstawą obliczenia emerytury powszechnej.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są finansowane z budżetu państwa.

Wysokość emerytury powszechnej dla osób urodzonych po 1948 r. jest obliczana wg tzw. nowych zasad i zależy od wszystkich składek i kapitału początkowego, zapisanych na koncie ubezpieczonego.
Do ustalenia podstawy obliczenia powszechnej emerytury uwzględnimy:
 zwaloryzowany kapitał początkowy,
 zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać emeryturę,
 w przypadku osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Do obliczenia emerytury powszechnej uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez aktualnie obowiązujące średnie dalsze trwanie życia.

Anna Sobańska-Waćko
18 maja 2022 08:24