Czy mogę przejść na emeryturę w trakcie trwania roku szkolnego? Po pierwszym semestrze? Mam 62 lata wiek emerytalny osiagnięty a te kilka miesiecy potrzebne mi jest do wzięcia jubileuszu.

Aby uzyskać prawo do emerytury powszechnej, konieczne jest spełnienie warunku ukończenia wieku emerytalnego. Aby podjąć wypłatę emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy.
Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o emeryturę może Pani złożyć w każdym czasie, najlepiej nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na emeryturę.

Pytania dotyczące możliwości rozwiązania stosunku pracy po pierwszym semestrze oraz warunków nabycia nagrody jubileuszowej są związane ze stosunkiem pracy, dlatego powinna Pani skierować je do pracodawcy. Te zagadnienia leżą poza właściwością rzeczową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Anna Sobańska-Waćko
13 maja 2022 07:13