Przepraszam za powtórne wysłanie pytania, zapomniałam napisać, że ten wniosek i dokumenty złożyłam ju pod koniec kwietnia i zostały przyjęte. Obawiam się że nie dostanę decyzji przed 31 maja.
Witam,
Planuje przejście na NŚK od 1 września 2022. Muszę się zwolnić do 31 maja, bo mam umowę na czas nieokreślony. Poradzono mi, abym złożyła wszystkie dokumenty(w tym zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnej szkoły gdzie pracuję) z wnioskiem wcześniej w celu upewnienia się czy rzeczywiście przysługuje mi to swiadczenie. Czy spodziewana decyzja negatywna ZSUu z powodu braku ustania zatrudnienia będzie zawierała informacje o tym że inne warunki zostały spełnione? Czy potem wystarczy tylko już donieść świadectwo pracy?

Aby ustalić, czy dana osoba spełnia warunek stażowy, konieczna jest analiza dokumentacji.
Jest to możliwe wyłącznie podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie. Może Pani złożyć taki wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami – będąc w zatrudnieniu. Na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku ZUS przeanalizuje sprawę, zbada wszystkie warunki (w tym także staż) i wyda stosowną decyzję, w której określi które warunki są spełnione, a które nie.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć najwcześniej 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję najpóźniej w terminie 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania takiej decyzji.
W indywidualnej sprawie, gdzie toczy się już postępowanie w sprawie złożonego wniosku, proponuję kontakt z jednostką ZUS, która rozpatruje Pani wniosek.

Anna Sobańska-Waćko
10 maja 2022 07:17