Dzień dobry, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, Co się dzieje z OFE oraz PPK po przejściu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
Czy trzeba zlecić przelanie środków z OFE i Planów Kapitalowych?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z zasadą "suwaka bezpieczeństwa", 10 lat przed osiągnieciem powszechnego wieku emerytalnego rozpoczyna się przekazywanie środków, zgromadzonych w OFE do ZUS. Środki te są sukcesywnie zapisywane na subkoncie ubezpieczonego, prowadzonym w ZUS. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie – ta kwestia jest uregulowana ustawowo.
W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków – będą one na subkoncie w ZUS. Wszystkie środki zgromadzone na subkoncie (np. te, które zostały przekazane przez OFE w ramach suwaka bezpieczeństwa) będą uwzględnione w wyliczeniu wysokości emerytury powszechnej.

Podstawa obliczenia wysokości świadczenie kompensacyjnego, składa się z kwoty:
- składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Środki, zgromadzone na subkoncie nie biorą udziału w ustaleniu wysokości NSK – będą uwzględnione przy emeryturze powszechnej.

Natomiast przy wyliczaniu wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla osób będących członkiem OFE, składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koncie ubezpieczonego zwiększymy poprzez pomnożenie ich wskaźnikiem korygującym 19,55/12,22. Wskaźnik ten to stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do kwoty zapisanej na koncie ubezpieczonego (po odliczeniu części składki przekazanej do OFE).
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) nie są w żaden sposób związane z emeryturą czy innymi świadczeniami wypłacanymi przez ZUS. To oddzielny sposób oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Kwestie związane z PPK nie należą do właściwości ZUS. O to, co dzieje się z oszczędnościami w PPK, czy o możliwości ich wypłaty proponuję zapytać instytucję finansową, która zajmuje się obsługą PPK.

Anna Sobańska-Waćko
29 kwietnia 2022 11:48