Osiągnęłam wiek emerytalny, zostałam zwolniona z przyczyn organizacyjnych. Otrzymałam odprawę trzymiesięczną i sześciomiesięczną. Czy mogę podjąć pracę w innej szkole lub internacie szkolnym?

Obowiązujący w Polsce powszechny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku w żaden sposób nie ogranicza Pani prawa do podjęcia kolejnej pracy.
Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i pobierają emeryturę mogą pracować, a wysokość dodatkowego przychodu nie ma wpływu na ograniczenie czy zwieszenie emerytury.

Anna Sobańska-Waćko
12 kwietnia 2022 07:04