Otrzymałem emeryturę konczac 60 lat (pracowałem w szkodliwych warunkach) kończąc 65 lat poprosiłem o ponowne naliczenie emerytury chociaż w pol nie pracowałem już więcej Zero odp już nie wiem czy mi przysluguje

W konkretnych, indywidualnych sprawach, gdzie złożony został wniosek i toczy się postępowanie, powinien się Pan zwrócić bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najlepiej do jednostki, która rozpatruje Pana wniosek.
Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
8 kwietnia 2022 11:55