Dzień dobry. Mam 61 lat i 42 lata pracy na stanowisku nauczyciela. W tym roku zamierzam przejść na emeryturę. Pisząc podanie o rozwiązanie umowy, nie wiem, jaką datę wpisać, by było to korzystne dla mnie? Czy 31 sierpnia, czy może 26 sierpnia? Od którego miesiąca otrzymałabym pierwszą emeryturę? Proszę o wyjaśnienie. Z góry dziękuję.

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury może Pani złożyć w każdym czasie, najlepiej złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia (czyli także warunek rozwiązania stosunku pracy),
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na emeryturę.

W przypadku osób, które wcześniej już ukończyły wiek emerytalny, emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę. Jeśli w dniu nabycia uprawnień do emerytury stosunek pracy nie będzie rozwiązany – to wypłata emerytury zostanie zwieszona.
Podjęcie wypłaty emerytury zależy od rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywana jest praca bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury i od złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ostatnim dniu danego miesiąca, podjęcie wypłaty emerytury przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Aby mogła Pani otrzymać emeryturę za sierpień, to musiałaby Pani rozwiązać stosunek pracy najpóźniej w dniu 30 sierpnia i w tym samym miesiącu powinna Pani złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz ze świadectwem pracy tj. do 31 sierpnia.

Zachęcam Panią do wizyty w ZUS, gdzie nasi doradcy emerytalni wyjaśnią wszystkie wątpliwości dotyczące emerytury.
Doradca może także wyliczyć prognozowaną emeryturę przy pomocy kalkulatora emerytalnego, na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu.
Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta. Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości.

Prognozowaną wysokość emerytury można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.

Anna Sobańska-Waćko
8 kwietnia 2022 11:54