Dzień dobry.
Mam 57 lat. Chcę przejść wwrześniu tego roku na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jesli będę przebywać na nśk przez trzy lata, do 60 roku życia i nigdzie nie pracować.
Czy wtedy emerytura bedzie niższa niż przyznane nśk? Czy to dziala tak, że będę na nśk otrzymywac mało i to mi sie potem przeliczy na dużo dużo mniej? Z góry dziękuję za pomoc.

Prawo do emerytury powszechnej przyznajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

W przypadku osób, które przechodzą na emeryturę z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, wysokość emerytury powszechnej zostanie obliczona na nowo.

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury uwzględnimy:
- zwaloryzowany kapitał początkowy,
- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać emeryturę,
- w przypadku osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Warto dodać, że pobrane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pomniejszają podstawy wyliczenia emerytury powszechnej.
Do obliczenia emerytury powszechnej uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez średnie dalsze trwanie życia, obowiązujące w dacie złożenia wniosku o emeryturę.

Warto pamiętać o tym, że skorzystanie z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego powoduje brak prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, doliczanej do emerytury powszechnej.

Zachęcam Panią do skorzystania z możliwości wyliczenia prognozowanej emerytury – mogą to zrobić nasi doradcy emerytalni w każdej jednostce ZUS, na Sali Obsługi Klientów.
Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS.
Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach
w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.
Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.

Prognozowaną wysokość świadczenia można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym,
w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.

Anna Sobańska-Waćko
1 kwietnia 2022 10:40