Dzień dobry. Chcę się upewnić, czy posiadam staż wymagany do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Gdzie mogę się zwrócić o pomoc w dokładnym przeliczeniu stażu pracy? Czy sama mogę przeliczyć jeżeli tak to jak

Aby ustalić, czy dana osoba spełnia warunek stażowy, konieczna jest analiza dokumentacji.
Jest to możliwe wyłącznie podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie. Może Pani złożyć taki wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami – będąc w zatrudnieniu. Na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku ZUS przeanalizuje sprawę, zbada wszystkie warunki (w tym także staż) i wyda stosowną decyzję, w której określi które warunki są spełnione, a które nie.

Anna Sobańska-Waćko
1 kwietnia 2022 10:44