Dzień dobry.
Jestem nauczycielem dyplomowanym, wybieram się na emeryturę kompensacyjną. Spełniam warunki stażowe.
W kalkulatorze ZUS-u nie mogę wpisać wieku przejścia na emeryturę kompensacyjną w postaci 59 lat gdyż jest do wyboru jedynie wiek 60 lat i wiecej. Zaniepokoiło mnie to ale z tabelek wynika że mogę przejść w roku 2022, gdyż urodziłem się w czerwcu 1963 , czyli mam 59 lat.
Proszę o potwierdzenie, że spełniam w tym roku – 2022- wymogi odpowiedniego wieku.
Dodatkowo proszę o informacje, czy mając ustalony kapitał początkowy muszę udokumentować swoje zarobki przed rokiem 1999.
Z góry dziękuję.
Dużo zdrowia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje mężczyźnie, jeśli spełni następujące warunki:
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2015-2016,
co najmniej 57 lat – w latach 2017-2018,
co najmniej 58 lat – w latach 2019-2020,
co najmniej 59 lat – w latach 2021-2022,
co najmniej 60 lat – w latach 2023-2024,
co najmniej 61 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 62 lata – w latach 2027-2028,
co najmniej 63 lata – w latach 2029-2030,
co najmniej 64 lata – w latach 2031-2032,
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach.
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.

Warunek wiekowy spełni Pan z chwilą ukończenia 59 lat w 2022 r. Jeśli na tą datę spełni Pan również wymagane pozostałe warunki, to wówczas będzie Pan mógł przejść na świadczenie.

W przypadku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego kalkulator oblicza prognozowaną wysokość świadczenia dla lat przejścia na to świadczenie przypadających po roku, w którym użytkownik wykonuje obliczenia. Zatem jeśli korzysta Pan z tego kalkulatora w roku 2022, to kalkulator oblicza świadczenie na rok 2023 i kolejne, aż do roku, w którym ubezpieczony kończy powszechny wiek emerytalny. Dlatego kalkulator przyjmuje wiek obowiązujący w 2023 roku – czyli 60 lat.

Jeśli posiada Pan decyzję o ustaleniu kapitału początkowego i nie ma Pan żadnych innych dokumentów, które mogłyby mieć wpływ na wysokość tego kapitału, a do tej pory nie dostarczył ich Pan do ZUS – to nie ma potrzeby dokumentowania zarobków przed 1999 r.

Anna Sobańska-Waćko
29 marca 2022 15:25