Dzień dobry,
proszę o odpowiedź w następującej kwestii (nie otrzymałam odpowiedzi w ZUS): we wrześniu skończę 58 lat, spełniam warunki do uzyskania świadczenia kompensacyjnego na które chciałabym przejść po rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron (na mój wniosek) w dniu 27 sierpnia. Jeżeli złożę wniosek do ZUS pod koniec lipca, przed ukończeniem kolejnego roku życia, czy ten fakt będzie miał wpływ na wysokość świadczenia? I drugie pytanie – czy otrzymam w takiej sytuacji wypłatę świadczenia za cały sierpień, czy tylko za dni od 28 sierpnia? Dziękuję z góry odpowiedź.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć nie wcześniej, niż 30 dni przed:
- dniem, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym dana osoba zamierza przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeżeli rozwiąże Pani stosunek pracy 27 sierpnia, w sierpniu dostarczy Pani wniosek wraz z świadectwem pracy i spełni Pani wszystkie pozostałe warunki, to ZUS przyzna prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego od 28 sierpnia.
Złożenie wniosku w lipcu nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia ani na datę przyznania prawa do świadczenia – ponieważ istotna jest data spełnienia wszystkich warunków.

Przyznanie prawa do świadczenia od 28 sierpnia oznacza, że otrzyma Pani proporcjonalnie świadczenie za część miesiąca – od daty nabycia prawa do świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
29 marca 2022 15:25