Dzień dobry. Chcę się upewnić, czy posiadam staż wymagany do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Gdzie mogę się zwrócić o pomoc w dokładnym przeliczeniu stażu pracy?

Aby ustalić, czy dana osoba spełnia warunek stażowy, konieczna jest analiza dokumentacji.
Jest to możliwe wyłącznie podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie. Może Pani złożyć taki wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami – będąc w zatrudnieniu. Na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku ZUS przeanalizuje sprawę, zbada wszystkie warunki (w tym także staż) i wyda stosowną decyzję, w której określi które warunki są spełnione, a które nie.

Anna Sobańska-Waćko
28 marca 2022 11:08