Czy otrzymując świadczenie kompensacyjne za pracę w szkole, mogę podjąć pracę zarobkową, aby dorobić .Jeśli tak ,toczy istnieja jakieś limity hzyskania wynagrodzenia do pobieranego już świadczenia.

Jeżeli – pobierając nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – nawiąże Pani stosunek pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela, to zawiesimy Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego.
W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, jaką Pani osiągnie, ani rodzaj pracy, jaką Pani wykonuje.
Jeżeli natomiast uzyska Pani przychód z innej pracy, lub z działalności gospodarczej czy z umowy cywilno-prawnej, to nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń, w zależności od kwot uzyskiwanego przychodu.
Zatem, jeśli w trakcie pobieranego świadczenia nauczycielskiego będzie Pan osiągał przychód który:
- nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – będziemy wypłacać świadczenie w pełnej wysokości (od 1 grudnia 2021r.ten próg wynosi 3960,20 zł),
- wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – zmniejszymy świadczenie,
- przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesimy wypłatę świadczenia (od 1 grudnia 2021 r. ten próg wynosi 7354,50 zł).

Wysokości przychodu, który powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń zmieniają się co kwartał – w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

Składki opłacane z tytułu tej aktywności będą zapisywane na Pana koncie ubezpieczonego i będą zwiększały kapitał ubezpieczeniowy, z którego zostanie obliczona emerytura.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcam Panią do kontaktu z ZUS.
Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
30 grudnia 2021 12:05