Byłam na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym 20 grudnia 2021 roku skończyłam 60 lat i mam pytanie czy z tym dniem przechodzę na normalną emeryturę bez składania wniosku czy muszę taki wniosek zlozyc

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta jest zawarta w decyzji przyznającej to świadczenie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o emeryturę (EMP) może Pani pobrać ze strony www.zus.pl. Formularze te są również dostępne w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Wszelkie informacje i wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia wniosku są zawarte w formularzu.

Jeżeli w dniu 60 urodzin ustało prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to aby otrzymać emeryturę powinna Pani złożyć wniosek o emeryturę. Dokumenty, potrzebne do ustalenia emerytury prawdopodobnie złożyła już Pani wraz z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeśli jednak posiada Pani jeszcze jakieś nowe dokumenty, to należy je dołączyć do wniosku.
Wypełniony wniosek należy przekazać do ZUS – można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – jeśli posada Pani założony profil na PUE. Jeśli do wniosku dołączy Pani jakieś nowe dokumenty, które nie są jeszcze w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to należy je dostarczyć do ZUS w oryginale (nie przez PUE).

Aby otrzymać emeryturę od daty ukończenia przez Panią wieku emerytalnego – czyli od 20 grudnia – powinna Pani złożyć wniosek jeszcze w grudniu.

Anna Sobańska-Waćko
27 grudnia 2021 14:25