Urodziłam się w 1958 roku, pracowałam od 19 do 61 lat, przez 20 lat jako główny księgowy moje wynagrodzenie było wysokie, również gdy kończyłam pracę zawodową i przechodziłam na emeryturę.
Dlaczego moja emerytura jest bardzo niska 42% w stosunku do mojego wynagrodzenia?
Czy nie powinnam złożyć wniosku i zaświadczeń o zatrudnieniu z całego okresu zatrudnienia o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury?

Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, konieczna jest analiza sprawy i zgromadzonej dokumentacji. Poprzez ten serwis możemy jedynie wyjaśnić ogólne zasady, dotyczące np. ustalania wysokości emerytury.
Wysokość emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obliczamy według nowych zasad, zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej. Wysokość tej emerytury zależy od:
- kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na koncie w ZUS, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
- kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- kwoty środków zapisanych na subkoncie, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
- średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku przejścia na emeryturę.
Istotnym elementem emerytury dla osób, które pracowały przed 1999r., jest kapitał początkowy. Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Wcześniej nie byliśmy zobowiązani, by prowadzić indywidualne konta ubezpieczonych, więc nie możemy sprawdzić, ile pieniędzy faktycznie za Panią wpłacono. Dlatego osobom urodzonym po 1948 r., obliczamy wkład do systemu emerytalnego na podstawie stażu pracy i zarobków w tamtym okresie. Do obliczenia kapitału początkowego potrzebne są dokumenty, które potwierdzają staż ubezpieczeniowy oraz wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r.
Jeśli nie składała Pani takich dokumentów, to jak najbardziej powinna je Pani dostarczyć do ZUS. Wniosek o przeliczenie świadczenia może Pani złożyć w każdym momencie.
Zachęcam Panią do kontaktu z jednostką ZUS, która załatwia Pani sprawę. Nasi doradcy emerytalni na podstawie danych zawartych na Pani koncie w ZUS udzielą Pani wyjaśnień i wskażą możliwości dalszego działania. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
6 grudnia 2021 14:10