W listopadzie skończyłam 60 lat. Czy opłaca mi sie zlożyć dokumenty na emeryturę i ją zawiesić- ponoć jest teraz dobry moment na obliczenia emerytury? Czy w momencie przejścia faktycznie na emeryturę będę miała przeliczoną emeryturę jeszcze raz i czy mogę na tym stracić tzn. czy emerytura ponownie naliczona może być niższa?
Czy dostanę dodatek kompenacyjny?

Jeśli ukończyła już Pani powszechny wiek emerytalny (60 lat), to wniosek o ustalenie emerytury może Pani złożyć w każdym czasie. Wysokość emerytury zależy od:
- kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego,
- kwoty zwaloryzowanych środków zapisanych na subkoncie,
- kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku przejścia na emeryturę.

Nie można jednoznacznie określić, kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę aby była ona najkorzystniejsza, bowiem jej wysokość zależy od wielu czynników opisanych powyżej. Co do zasady, im dłużej pracujemy przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzamy składek. Po drodze dochodzą również kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego – roczna oraz kwartalne. Podstawa obliczenia emerytury rośnie zatem z upływem czasu.

Późniejsze przechodzenie na emeryturę sprawia, że do obliczenia wysokości emerytury stosowane jest średnie dalsze trwanie życia obowiązujące dla wieku, w którym składany jest wniosek. Podstawa obliczenia emerytury zostanie zatem podzielona przez mniejszą liczbę miesięcy – bo zwykle średnie trwanie życia skraca się z każdym kolejnym miesiącem. Gdyby jednak było odwrotnie, to warto pamiętać o tym, że osoba, która osiągnęła wiek emerytalny przed zgłoszeniem wniosku i obowiązywała wtedy inna, bardziej korzystna tablica trwania życia, ma prawo do skorzystania z wariantowania. To oznacza, że w takim przypadku przy obliczaniu wysokości emerytury weźmiemy pod uwagę to średnie dalsze trwanie życia, które będzie korzystniejsze.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Stwierdzenie uprawnień do jakiegokolwiek świadczenia czy też rekompensaty jest możliwe wyłącznie po rozpatrzeniu wniosku i załączonych do niego dokumentów. Nie możemy na łamach tego serwisu odpowiedzieć na pytanie, czy uzyska Pani prawo do rekompensaty, ponieważ aby to stwierdzić, konieczna jest analiza dokumentacji.

Zachęcam Panią do kontaktu z naszymi doradcami emerytalnymi, którzy są dostępni w każdej jednostce ZUS. Doradca wyjaśni od czego zależy wysokość emerytury. Wyliczy także prognozowaną emeryturę, przy pomocy kalkulatora emerytalnego, na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Kalkulator oblicza prognozowaną emeryturę na dany rok, a także na kolejne. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy.
E-wizyta to wygodna i bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.
Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.

Prognozowaną wysokość emerytury można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.


.

Anna Sobańska-Waćko
23 listopada 2021 08:16