W styczniu 2024 roku kończę 60 lat. Mam zamiar ubiegać się o rentę zdrowotną 1 września 2022 do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Czy mam podstawy do otrzymania renty ?( Jestem po chorobie nowotworowej i podlegam leczeniu onkologicznemu? ). Świadczeniem kompensacyjnym jako alternatywą nie jestem zainteresowana.

Jeżeli nie może Pani pracować z powodu złego stanu zdrowia, to może Pani wystąpić o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami można złożyć w każdej placówce ZUS.

Do wniosku o rentę (ERN) należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą:
- okresy składkowe i nieskładkowe,
- wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, dla uproszczenia nazywamy je zarobkami
- zaświadczenie o stanie zdrowia (Zaświadczenie OL-9), wypełnione przez lekarza prowadzącego, wraz z dokumentacją medyczną,
- wywiad zawodowy sporządzony przez Twojego pracodawcę (płatnika składek) – jeżeli pozostajesz w zatrudnieniu.

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, to poza spełnieniem określonych warunków stażowych niezbędne jest orzeczenie o niezdolności do pracy, wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Tylko lekarz orzecznik ZUS może stwierdzić, czy z powodu stanu zdrowia utraciła Pani możliwość wykonywania pracy zarobkowej. W tym celu lekarz przeanalizuje dokumentację dołączoną do wniosku o rentę, przeprowadzi bezpośrednie badanie stanu zdrowia.

Anna Sobańska-Waćko
23 listopada 2021 08:16