Obecnie jestem na świadczeniu kompensacyjnym. W styczniu 2022 r osiągnę wiek emerytalny. Czy muszę złożyć wniosek o przyznanie mi emerytury.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta jest zawarta w decyzji przyznającej to świadczenie.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o emeryturę (EMP) może Pani pobrać ze strony www.zus.pl. Formularze te są również dostępne w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Wszelkie informacje i wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia wniosku są zawarte w formularzu.

Wypełniony wniosek można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym spełni Pani warunki niezbędne do uzyskania emerytury – a więc nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku prawo do emerytury przyznamy od daty ukończenia wieku emerytalnego i zachowa Pani zarówno ciągłość w wypłacie świadczeń jak i w ubezpieczeniu zdrowotnym. Dokumenty, potrzebne do ustalenia emerytury prawdopodobnie złożyła już Pani wraz z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeśli jednak posiada Pani jeszcze jakieś nowe dokumenty, to należy je dołączyć do wniosku.

Wypełniony wniosek należy przekazać do ZUS – można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – jeśli posada Pani założony profil na PUE. Jeśli do wniosku dołączy Pani jakieś nowe dokumenty, które nie są jeszcze w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to należy je dostarczyć do ZUS w oryginale (nie przez PUE).

Anna Sobańska-Waćko
15 listopada 2021 08:56