Mam zaświadczenie z dwóch szkół (ponadlicealnych) i chciałabym z jednej zrezygnować. Czy gdybym zrezygnowała z jednych, to czy odebrałby mi rentę?

Dziecko ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu:
- do ukończenia 16 lat,
- jeśli się uczy – do ukończenia 25 lat
- bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.
Liczba szkół, w których uczy się osoba uprawniona do renty rodzinnej nie ma znaczenia – wystarczy jedna taka szkoła, aby mieć prawo do renty.

Anna Sobańska-Waćko
15 listopada 2021 08:55