Dzień dobry.
Mam ukończone 56 lat, kobieta.
Wyliczenie ZUS na dzień 1 stycznia 1999 roku kapitału początkowego brzmi:
1. okresy składkowe 6 lat, 10 miesiecy, kilka dni
2. okresy nieskładkowe 5 lat, 3 miesiace, kilka dni
A więc wynika z rachunków, ze łącznie na dzień 1 stycznia 1999 r. mam 11 lat, 13 miesięcy
= 12 lat i 1 miesiąc okresów skł/nieskł.

We wrześniu 2022 będę mieć 26 lat pracy w szkole (w tym urlop macierzyński stary i ok. 4 miesiace L4 łącznie)

Według moich obliczeń kwalifikuję się do świadczenia kompensacyjnego. Będe mieć za rok 25 lat i kilka miesięcy pracy w szkole + łacznie wszystkiego 35 lat pracy ogólnie.
Uprzejmie proszę o komentarz, czy moje wyliczenie jest poprawne.
Z góry dziękuję.

Jednym z warunków jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest udokumentowanie co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
Okresami składkowymi nazywamy inaczej okresami ubezpieczenia, za które przewidziany jest obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenia emerytalne i rentowe – lub za które nie było obowiązku opłacania składki, ale ustawodawca uznał je za okresy składkowe.
Natomiast okresami nieskładkowymi są okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), które jednak z uwagi na specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.

Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen

Należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Aby jednoznacznie stwierdzić, czy spełnia Pani opisany powyżej warunek 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych niezbędna jest analiza dokumentacji. Dlatego zachęcam Panią do złożenia wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizuje dokumentację złożona do wniosku i wyda stosowną decyzję, w której określi, które warunki Pani spełnia, a których nie.

Anna Sobańska-Waćko
5 listopada 2021 12:31