Jeśli studia trwały zgodnie z planem 5 lat, to do stażu składkowego i nieskładkowego uprawniającego do NŚK dolicza się 5 czy 8 lat? Staż ubezpieczeniowy wynosi prawie 30 lat, bez 2 miesięcy.

Do okresów nieskładkowych zaliczamy m.in. okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Jeśli programowy wymiar studiów wynosił np. 5 lat, to do okresów nieskładkowych zaliczone zostanie 5 lat.

Jednak należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Anna Sobańska-Waćko
4 listopada 2021 09:52