W 1992 roku przeszłam na emeryture w wieku 55 lat i 35 letnim stazem pracy oraz prawie 25 letnim stazem w trudnych warunkach przy tablicy. Czytajac wyroki sadowe przysługuje mi rekompensata za prace w szczegolnych warunkach na podstawie rozporzadzenua z 1983 r. A pozniej 2008

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r., które spełniają następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie mają ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpią z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
- dołączą do tego wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rekompensata jest ustalana wyłącznie do emerytury powszechnej przyznawanej od 1 stycznia 2009r.

Nie spełnia Pani przywołanych powyżej warunków, a to oznacza, że nie przysługuje Pani rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczeń wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Od każdej decyzji wydanej przez Zakład przysługuje odwołanie do sądu. Jeśli sąd w danej sprawie zakwestionuje wydaną decyzję, wówczas Zakład jest zobowiązany wykonać dany wyrok sądu w tej konkretnej sprawie.

Anna Sobańska-Waćko
4 listopada 2021 09:53