Z dniem 26 października 2021 r.rozwiazuje z pracodawcą (bursa szkolna.placowka oświatowa) umowę i przechodzę na emeryturę ponieważ ukończyłam już 60 lat.czy przy rozliczeniu pracodawca wypłaci mi trzynastkę za przepracowane miesiące 2021r.?

Tzw. 13 pensja nie jest świadczeniem z ubezpieczeń społecznych, zatem zagadnienia związane z uprawnieniami do tego świadczenia nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jest to świadczenie wynikające ze stosunku pracy, prawo do niego ustala pracodawca.
Proponuję zatem w kwestii dodatkowego rocznego wynagrodzenia zwrócić się do pracodawcy.

Anna Sobańska-Waćko
21 października 2021 11:31