Jak naliczana jest emerytura powszechna kiedy przechodzi się na nią ze świadczenia kompensacyjnego? Która wartość jest brana pod uwagę, czy jest to pierwotnie naliczone świadczenie, czy świadczenie po waloryzacji?

Prawo do emerytury powszechnej przyznajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

W przypadku osób, które przechodzą na emeryturę z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, wysokość emerytury powszechnej zostanie obliczona na nowo.

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury uwzględnimy:
- zwaloryzowany kapitał początkowy,
- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać emeryturę,
- w przypadku osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Do obliczenia emerytury uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego.

Warto dodać, że pobrane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pomniejszają podstawy wyliczenia emerytury powszechnej.

Podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez aktualnie obowiązujące średnie dalsze trwanie życia.

Anna Sobańska-Waćko
19 października 2021 18:50