Od 1.09.2020 do 31.08. 2021 przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia. W dniu 31.08 2021 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i od 1.09.2021 pobieram nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy za rok 2021 przysługuje mi jeszcze "13"wypłacana przez zakład pracy?Czy będąc na świadczeniu kompensacyjnym mam prawo do 13 i 14 emerytury?

Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne, czyli zarówno tzw. 13 jak i 14 emerytura przysługują także osobom pobierającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Trzynastka zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2020r. przysługuje bez kryterium dochodowego wszystkim świadczeniobiorcom, którzy byli uprawnieni do świadczeń emerytalno-rentowych (w tym także do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) na dzień 31 marca danego roku.

Czternastka przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.
Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.
14 emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.
Tzw. czternastka w 2021 r. w pełnej wysokości wyniesie 1250,88 zł brutto.
W przypadku czternastki zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2021r. obowiązuje kryterium dochodowe. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

W sprawie uprawnień do dodatkowego rocznego wynagrodzenia (tzw. 13 pensja) proponuję zwrócić się do pracodawcy – ta kwestia nie należy do właściwości ZUS.

Anna Sobańska-Waćko
19 października 2021 18:50