Dzień dobry.
Od 13.01. 2017 przebywam na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.
13.01.2022 kończę 60 lat w związku z tym przejdę z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na emeryturę powszechną , w związku z tym mam pytania:
1. Czy muszę składać wniosek , czy ZUS robi to z automatu na zasadzie kontynuacji wcześniejszego świadczenia ?
2. Jeśli potrzebne są dokumenty , to jakie ? w jakim terminie muszę je złożyć , gdzie i w jakiej formie?
3. Jak naliczana jest w moim przypadku emerytura powszechna?
Proszę o wszystkie informacje, których nie zawarłam w moich pytaniach.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta jest zawarta w decyzji przyznającej to świadczenie.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o emeryturę (EMP) może Pani pobrać ze strony www.zus.pl. Formularze te są również dostępne w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Wszelkie informacje i wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia wniosku są zawarte w formularzu.

Wypełniony wniosek można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym spełni Pani warunki niezbędne do uzyskania emerytury – a więc nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku prawo do emerytury przyznamy od daty ukończenia wieku emerytalnego i zachowa Pani zarówno ciągłość w wypłacie świadczeń jak i w ubezpieczeniu zdrowotnym. Dokumenty, potrzebne do ustalenia emerytury prawdopodobnie złożyła już Pani wraz z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeśli jednak posiada Pani jeszcze jakieś nowe dokumenty, to należy je dołączyć do wniosku.

Wypełniony wniosek należy przekazać do ZUS – można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – jeśli posada Pani założony profil na PUE. Jeśli do wniosku dołączy Pani jakieś nowe dokumenty, które nie są jeszcze w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to należy je dostarczyć do ZUS w oryginale (nie przez PUE).

Wysokość emerytury obliczymy przyjmując wartość wskaźników waloryzacji kapitału początkowego i składek oraz średniego dalszego trwania życia obowiązujących w dacie złożenia wniosku o emeryturę. Należy tutaj podkreślić, że przepisy ustawy emerytalnej nie przewidują pomniejszenia podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwoty wcześniej pobranego świadczenia kompensacyjnego.
Jeśli była Pani członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i nie spełniła Pani warunków do przyznania emerytury kapitałowej, wówczas środki te doliczymy do podstawy wyliczenia emerytury.
Jeśli była Pani członkiem OFE i spełniła Pani warunki do przyznania okresowej emerytury kapitałowej, wówczas do ustalenia wysokości emerytury powszechnej nie uwzględnimy środków, które były zapisane na Pani subkoncie. W takim przypadku obok emerytury powszechnej wypłacamy emeryturę kapitałową.

Zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, dostępnych w każdej jednostce ZUS. Doradca wyjaśni zasady obliczania wysokości emerytury, odpowie na Pani pytania i wątpliwości. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.

Anna Sobańska-Waćko
15 października 2021 12:44