Dzień dobry. czy należy mi się rekompensata do emerytury? Mam 40 letni staż pracy
Przebieg mojej pracy w zawodzie nauczyciela:
01.11.1981 – 31.08.1989 – przedszkole
01.09.1989 – 31.08.1993 – przedszkole
01.09.1993 – 31.08.1994 – przedszkole
05.09.1994 – 31.08.1998 – prywatna podstawowa szkoła muzyczna
01.09.1998 – 31.08.1999 – przedszkole
01.09.1999 – 30.06.2000 -przedszkole
01.09.2000 – 26.08.2021 – szkoła podstawowa
Na urlopie wychowawczym byłam 3 lata. Do 2008 roku przepracowałam prawie 27 lat. Na urlopie wychowawczym byłam 3 lata, na zwolnieniach lekarskich rzadko.Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wystawione przez pracodawcę, u którego była zatrudniona lub przez jego następcę prawnego, na podstawie posiadanej przez ten podmiot dokumentacji osobowej.

Stwierdzenie uprawnień do jakiegokolwiek świadczenia czy też rekompensaty jest możliwe wyłącznie po rozpatrzeniu wniosku i załączonych do niego dokumentów.
Nie możemy na łamach tego serwisu odpowiedzieć na pytanie, czy uzyska Pani prawo do rekompensaty, ponieważ aby to stwierdzić, konieczna jest analiza dokumentacji.

Anna Sobańska-Waćko
12 października 2021 07:55