Dzień dobry. W grudniu 2023 skończę 55 lat. Czy otrzymam prawo do emerytury pomostowej, jeśli przestanę pracować w szkole przed tym czasem a nie zatrudnię się gdzie indziej?

Ogólne warunki do uzyskania emerytury pomostowej są następujące:
- ukończenie co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodnienie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- udowodnienie co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
- wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac,
- rozwiązanie stosunku pracy.

Ważne! Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić łącznie wszystkie wymienione powyżej warunki.
Jeżeli zatem osoba po 31 grudnia 2008r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac – nie otrzyma prawa do emerytury pomostowej.

Zachęcam Panią do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nasi doradcy emerytalni na Salach Obsługi Klientów bądź poprzez e-wizytę udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
12 października 2021 07:52