Dzień dobry,

Po 35 latach pracy, w wieku 58 lat przeszłam na świadczenie kompensacyjne na ktorym jestem drugi rok. Powodem były problemy laryngologiczne ( guzki głosowe i przerosty faldow glosowych) , ktore zdiagnozowano kilka lat .W przyszłym roku w marcu ubiegać się będę o emeryturę, ale chcę starać się o jakiś dodatek. Jakie kroki mam podjąć by uznać te przypadłości za chorobę zawodową ?Proszę o wskazowki.Dziękuję

Uzyskanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego jest jednym z warunków ubiegania się w ZUS o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, np. rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, czy jednorazowe odszkodowanie.

Prawo do renty z tytułu niezdolności w związku z chorobą zawodową otrzyma osoba, która spełni trzy warunki:
- jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym,
- jest niezdolna do pracy,
- niezdolność ta powstała w związku z chorobą zawodową.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie, która:
- jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym,
- na skutek choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy.
Choroba zawodowa to choroba:
- która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych
- którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.
Chorobę zawodową można stwierdzić w trakcie pracy a także po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, zależy od choroby i jest podany w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych.
Szczegółowe informacje dot. chorób zawodowych, sposobu i trybu postępowania w sprawie choroby zawodowej oraz podmiotów właściwych do rozpoznania chorób zawodowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zajmuje się stwierdzaniem chorób zawodowych. W tej sprawie proponuję zwrócić się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Anna Sobańska-Waćko
7 października 2021 07:41