Czy to prawda, że do emerytury nie wlicza się ostatniego roku pracy ? To mój 41 rok pracy iw tym roku pracuję na niekorzystnych warunkach. Polityka przydziału etatów przez dyrektora mojej szkoły spowodowała, że mimo iż są godziny przedmiotu, którego uczę, przydzielono mi świetlicę, co niekorzystnie wpłynęło na moje wynagrodzenie.

Zakładając, że chodzi o emeryturę powszechną, nie jest prawdą, że do wysokości emerytury nie wlicza się składek z ostatniego roku pracy.
Podstawę obliczenia emerytury powszechnej stanowi suma:
- zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- środków zapisanych na subkoncie w ZUS.
Wszystkie składki zarejestrowane na koncie emerytalnym do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego przysługuje wypłata emerytury są zatem brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy emerytury.

Nie wszystkie jednak mogą podlegać waloryzacji rocznej czy kwartalnej.

Zapisane na koncie i subkoncie kwoty, w tym również kapitał początkowy, podlegają przede wszystkim waloryzacjom (podwyżkom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na koncie i subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzamy waloryzację, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.

Jednak nie wszystkie kwoty zapisane na koncie i subkoncie możemy objąć waloryzacją roczną. W związku z tym przeprowadzamy jeszcze waloryzację kwartalną. Obejmuje ona odrębnie zwaloryzowane składki i kapitał początkowy na koncie oraz środki na subkoncie. Waloryzacja kwartalna obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie i subkoncie po 31 stycznia roku, za który przeprowadziliśmy ostatnią waloryzację roczną. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych.

Wysokość emerytury zależy od wielu różnych czynników, w tym w szczególności od wysokości kapitału początkowego, składek zapisanych na koncie ubezpieczonego, daty przejścia na emeryturę, dalszego trwania życia. Wysokość emerytury to wartość bardzo indywidualna, dla każdej osoby inna, ponieważ sytuacja każdej osoby, jej historia zawodowa i ubezpieczeniowa są inne.

Zachęcam Panią do wizyty w ZUS, gdzie nasi doradcy emerytalni wyjaśnią wszystkie wątpliwości dotyczące emerytury.
Doradca może także wyliczyć prognozowaną emeryturę przy pomocy kalkulatora emerytalnego, na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu.
Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta. Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.

Prognozowaną wysokość emerytury można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue.

Anna Sobańska-Waćko
7 października 2021 07:41