Mam 57 lat i pragnę przejść na naucz. świadcz. kompensacyjne. Jednak nurtuje mnie rekompensata. Czy jest możliwość obliczenia mojej ewentualnej rekompensaty – chcę wiedzieć ile stracę.

Rekompensata nie jest świadczeniem samoistnym, stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z nim podlega waloryzacji. Jej wysokość oblicza się według wzoru określonego w art. 22 ustawy o emeryturach pomostowych.
Wysokość rekompensaty zależy m.in. od:
- stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 2009 r.),
- czasu, przez jaki wykonywana była praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,
- obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,
- wieku, który dana osoba osiągnęła 31 grudnia 2008 r.

Aby ustalić wysokość rekompensaty musi być najpierw ustalone prawo do emerytury powszechnej. Nie ma możliwości wyliczenia samej rekompensaty. Obliczenie rekompensaty wymaga analizy dokumentacji, m.in. świadectwa pracy lub zaświadczeń potwierdzającego wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczenia rekompensaty wraz z przykładowym wyliczeniem są dostępne na stronie internetowej: https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=wysoko%C5%9B%C4%87+rekompensaty&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=1524528

Anna Sobańska-Waćko
5 października 2021 08:25