Witam. Jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. Czy mogę podjąć pracę w Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeżeli – pobierając nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – nawiąże Pani stosunek pracy z placówką oświatową, wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, to zawiesimy Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu ani rodzaj pracy, jaką Pan wykonuje. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest placówką oświatową, wymienioną w Karcie Nauczyciela, zatem nawiązanie stosunku pracy z taką poradnią spowoduje zawieszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Anna Sobańska-Waćko
1 października 2021 13:00