Dzień dobry
w czerwcu 2023r. po ukończeniu 55 lat spełniam warunki do otrzymania emerytury kompensacyjnej. Od wrzesnia 2022 do sierpnia 2023 będę korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy po powrocie z urlopu od września 2023 mogę przejść na świadczenie kompensacyjne?
pozdrawiam

Nauczyciel, wychowawca otrzyma nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub stosunek ten wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia możliwości uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Oznacza to, że nauczyciel po urlopie zdrowotnym po spełnieniu wszystkich warunków opisanych powyżej może uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zachęcam Panią do kontaktu z doradcą emerytalnym, który jest dostępny w każdej jednostce ZUS. Można także skorzystać z porady doradcy poprzez e-wizytę. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

Anna Sobańska-Waćko
1 października 2021 13:05