Mam 2 lata do emerytury. Z uwagi na sytuację zdrowotną jestem zmuszona przejść na kompensacyjne świadczenie nauczycieli. Kiedy powinnam złożyć podanie o rozwiązanie umowy z dyrektorem szkoły?

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie (wiek 55 lat obowiązuje kobiety, które osiągną ten wiek do końca 2024r.),
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć najwcześniej 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeżeli wniosek wraz dokumentacją zostanie złożony wcześniej, wydamy decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Wskażemy, których warunków Pani nie spełnia.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony później, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ustalimy nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

W kwestiach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy proponuję skontaktować się z pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
1 października 2021 13:08