Jestem nauczycielką z 35 letnim stażem pracy. W dniu 01.09.2021 przeszłam na świadczenie kompensacyjne. W miesiącu marcu 2021r osiągnę wiek 60 lat. Czy składając wniosek do ZUS o ustalenie emerytury będzie należała mi się rekompensata?

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Rekompensata jest doliczana do emerytury powszechnej tylko w takich przypadkach, gdy dana osoba nie pobierała nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Jeżeli w dniu 1 września 2021 r. przeszła Pani na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to nie spełnia Pani jednego z przytoczonych powyżej warunków i nie przysługuje Pani rekompensata.

Anna Sobańska-Waćko
10 września 2021 07:57