Witam
Czy konto i subkonko w ZUS osoby pobierajacej nauczycielskie świadczenie kompensacyjnej podlega waloryzacji rocznej i kwartalnej? Czy mozna pobierac nadal swiadczenie po nabyciu praw do emerytury powszechnej?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest świadczeniem czasowym, przyznanym do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta zawarta jest w decyzji przyznającej to świadczenie.
Nie można pobierać dwóch świadczeń: emerytury powszechnej i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Po ustaniu uprawnień do świadczenia kompensacyjnego, na wniosek ubezpieczonego ustalimy prawo i wysokość emerytury powszechnej.

Kapitał emerytalny – czyli kapitał początkowy oraz składki emerytalne – zapisany na koncie ubezpieczonego i na subkoncie, cały czas podlega waloryzacjom, zarówno rocznym jak i kwartalnym, aż do przejścia na emeryturę powszechną. Fakt pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ma wpływu ani na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego, ani na jego waloryzacje. Zwaloryzowany kapitał emerytalny będzie podstawą obliczenia emerytury powszechnej.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są finansowane z budżetu państwa.

Anna Sobańska-Waćko
8 września 2021 14:02