Od 1 września 2020 pozostaję na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. Do właściwiej emerytury pozostaje mi jeszcze 1 rok i 4 miesiące. Czy w związku z nowymi tabelami GUS dotyczącymi średniej długości życia mogę złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia? Czy to świadczenie podlega przeliczeniu?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczamy poprzez podzielenie kwoty (podstawy), od jakiej obliczamy emeryturę, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Średnie dalsze trwanie życia ustala się na podstawie tablicy, obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie.
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie podlega przeliczeniu.

Z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego uzyska Pan prawo do emerytury, której wysokość zostanie obliczona na nowo – z uwzględnieniem wszystkich składek zapisanych na koncie ubezpieczonego (także tych, które zostały opłacone po uzyskaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) i obowiązującego w danym momencie dalszego trwania życia.

Anna Sobańska-Waćko
3 września 2021 12:26