W szkolnictwie przepracowałam 31lat do 2015roku,w 2016roku zwolniłam się i wyjechałam do Niemiec gdzie mieszkam do dziś ,pracuje tutaj na Mini Job,7godz tygodniowo, Jestem z rocznika 28Kwiecien1966,moje pytanie czy mogę składać papiery o wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli?

Z prawa do nowej wcześniejszej emerytury nauczycielskiej będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1. rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy z placówką oświatową,
2. rozpoczęli przez 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
3. mają co najmniej 30 lat okresów składkowych, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy nauczycielskiej, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
4. wysokość tej emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Nauczyciele urodzeni przez 1 września 1966 r. będą mogli przejść na świadczenie od 1 września 2024 r., a ci, którzy urodzili się po 31 sierpnia 1966 r. a przed 1 września 1969 r. – od 1 września 2025 r.

Osoba, która po zakończeniu pracy w charakterze nauczyciela podejmuje inną pracę, traci status nauczyciela, nie może więc skorzystać z świadczeń przewidzianych dla tej grupy zawodowej.

Aby jednak uzyskać jednoznaczną odpowiedź, zachęcam do złożenia formalnego wniosku o emeryturę. Wniosek zostanie przeanalizowany i Zakład wyda formalną decyzję. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed datą wejścia w życie przepisów dla konkretnych roczników.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 14:03